۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند   
۱- ثبت نام : ۱۰تا۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
  زمان باقی مانده تا شروع ثبت نام : 

 

۲- پایش اولیه طرح ها: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
 

۳- ارائه آنلاین افراد منتخب و اختتامیه : ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰
جشنواره ایده های نو