۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين   

   لیست شورای مدیریت و برنامه ریزی

رئیس جشنواره

دکتر حسن زائری لطف

دبیر جشنواره

دکتر محسن بارونی

دکتر عباس پرداختی

دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

محمود قربانی نژاد

مهدیه پرند

عباس نوابی

مرتضی قنبری

 

فاطمه رضائی