۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ آذر   

آئین نامه انجمن های علمی                                                                                             دانلود 

 

دستور العمل اجرایی انجمن های علمی                                                                             دانلود 

 

شیوه نامه  همایش فصل نو _ فصل نشاط علمی                                                                  دانلود