۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين   

: آدرس 

کرمان ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، ابندای هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 معاونت دانشجویی فرهنگی ، واحد انجمن های علمی ، ساختمان صبا 

 

شماره تماس 

 034-31325285

 09134415790

 

آدرس ایمیل 

navabi1360@gmail.com

 

تلگرام 

@ssa.kmu

 

جشنواره ایده های نو