۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
مشارکت دانشگاه ها در جشنواره
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ ارديبهشت
شش دانشگاه برتر از لحاظ سطح مشارکتی در جشنواره ایده های نو حوزه سلامت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مشارکت دانشگاه ها در جشنواره
آمار طرح های ثبت شده در جشنواره
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ ارديبهشت
پیام دکتر بارونی و آمار ایده های ثبت شده در جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
آمار طرح های ثبت شده در جشنواره
دعوت مسئولین نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين
دعوت مسئولین نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
دعوت مسئولین نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
کلیپ نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
کلیپ نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين
کلیپ نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
کلیپ نخستین جشنواره ایده های نو حوزه سلامت
کلیپ و تیزر جشنواره ایدهای نو حوزه سلامت
۱۴۰۰ سه شنبه ۳ فروردين
توضیحات و دعوت دبیران و مسئولین جشنواره کشوری ایده های نو حوزه سلامت
کلیپ و تیزر جشنواره ایدهای نو حوزه سلامت
رئیس و دبیر جشنواره کشوری ایده های نو حوزه سلامت منصوب شدند
۱۴۰۰ يکشنبه ۱ فروردين
رئیس “جشنواره کشوری ایده های نو حوزه سلامت” از سوی معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت منصوب شد
رئیس و دبیر جشنواره کشوری ایده های نو حوزه سلامت منصوب شدند