۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد   

تیزر اختتامیه نخستین جشنواره کشوری ایده های نو حوزه سلامت

روز ؟

سه شنبه

تاریخ ؟

۱۴۰۰/۵/۱۲

ساعت ؟

۱۰